TEGGWeb

Innlogging for brukere i TEGGWeb.

Logg inn på TEGGWeb

Boligmappa

Dokumentasjon for privatpersoner.

Gå til boligmappa.no

Dine dokumenter

Logg inn for å se dine dokumenter.

Logg inn

Årskontroll nødlysanlegg


Hva trenger du?

Alle nød- og ledelysanlegg skal kontrolleres regelmessig. Det er viktig at nødlysanlegget fungerer som det skal slik at man ved en nødsituasjon kan forlate bygningen på en trygg og effektiv måte. Alle utgangsmarkeringer skal lyse kontinuerlig og alle ledelys skal tenne ved nettutfall. Alle armaturer skal lyse i minst 1 time ved batteridrift.

Det er eier av bygget sitt ansvar å følge de krav som stilles til nødlys og brannsikring og som skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold. Ref. Brannforskriften.

Hvert år skal det gjennomføres tre ulike kontroller av nødlysanlegget i alle bygg:

  • Daglig: Visuell sjekk av nødlysarmaturer og nødlyssentral mhp at de er rene, ikke tildekket og fungerer som de skal. Feil, mangler og utbedringer skal noteres i loggbok. Kontrollen kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.

 

  • Månedlig: Simulering av nettutfall lenge nok til å kontrollere at nødlysarmaturene fungerer som tiltenkt. For ikke å tappe batteriets kapasitet skal ikke testen vare lenger enn nødvendig for å teste armaturens funksjonalitet. For nødlyssentraler/armaturer med selvtest-funksjon er det tilstrekkelig å notere sentralens logg eller batteriarmaturens indikator. Dette kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.

 

  • Årlig: Funksjonstest med utlading. Utføres som månedlig test, men for hele nøddriftsperioden slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (normalt 1 time). Må gjennomføres av autorisert/kvalifisert personell.

 

  • De månedlige og årlige kontrollene skal loggføres i en loggbok.

Bred kompetanse

  • Ingeniør Ivar Pettersen AS har bred kompetanse innen nødlysanlegg og brannalarm. Vi har lisenser på flere av de mest kjente og brukte brannalarm systemer på markedet. Våre montører tar seg av den fysiske installasjonen, og avhengig av systemene, programmerer og idriftsetter vi anlegget.

 

  • Vi utfører lovpålagt årskontroll innen både nødlysanlegg og brannalarm.

 

  • Vi har sentral godkjenning innenfor tiltaksklasse 3 for brannalarm og nødlys. I tillegg har vi FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon og service av brannalarm. Vi leverer løsninger for alle typer næringsbygg, borettslag/sameier mm.Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!