TEGGWeb

Innlogging for brukere i TEGGWeb.

Logg inn på TEGGWeb

Boligmappa

Dokumentasjon for privatpersoner.

Gå til boligmappa.no

Dine dokumenter

Logg inn for å se dine dokumenter.

Logg inn
Bilde av en mann i Pettersen-uniform

Slik jobber vi med bærekraft

FNs bærekraftsmål

Vi jobber ut ifra et utvalg av FNs bærekraftsmål. Disse danner grunnlaget for våre satsningsområder innenfor bærekraft, og er tilpasset vår bransje og de tiltak som er mest relevante for oss. Dette er våre utvalgte bærekraftsmål:

4: God utdanning

7: Ren energi for alle

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

11: Innovasjon og infrastruktur

11: Bærekraftige byer og samfunn

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

13: Stoppe klimaendringene

17: Samarbeid for å nå målene

Målsetting om kraftig reduksjon i CO2-utslipp

Pettersen skal redusere vårt CO2-utslipp gjennom flere tiltak. Blant annet kartlegger vi og tilrettelegger for lavere utslipp fra servicebilene våre. Ved innkjøp av nye biler vil derfor el-biler prioriteres. Vi kjøper strømmen vår fra Mykstufoss Kraftstasjon, og har i 2021 jobbet for et totalt utslippskutt fra 130 tonn ned til 75 kilo.

Det tredje tiltaket vi har gjort med tanke på CO2 er knyttet til forpakning/emballasje og leveransehyppighet. For å effektivisere dette har vi inngått avtaler med grossistleverandørene våre som gir insentiver ved færre og større leveranser.

Mer fokus på sirkulærøkonomi og gjenbruk

Sirkulærøkonomi er nytt i vår bransje, og noe vi er nysgjerrige på. Vi deltar i en tverrfaglig gruppe administrert av Næringsforeningen i Drammensregionen, som skal arbeide med temaet sirkulærøkonomi på tvers av bransjer.

I egne prosjekter har vi også begynt å jobbe aktivt med å tenke sirkulærøkonomi og gjenbruk. Eksempelvis ble brytere, stikk, kanaler og belysning gjenbrukt i prosjektet Sofienberg skole i 2021. Gjenbruk av demontert utstyr og materiell, og løsninger knyttet til dette, vil bli etterspurt i flere rehabiliteringsprosjekter i tiden fremover.

Bærekraftslaboratoriet: opplæring til ansatte

Pettersen har etablert Bærekraftslaboratoriet® i våre lokaler (BB10). Dette skal gi opplæring, videreutdanning og etterutdanning til våre ansatte, og samtidig tilrettelegge for mer innovasjon og en bærekraftig utvikling. Kunnskapsløftet for våre ansatte innebærer at ansatte får tilbud om minst ett elektrofaglig kurs i året, samt minst ett kurs om økonomi, prosjektgjennomføring og miljø. Målsetningen vår er at alle ansatte skal være i stand til å bidra til vårt bærekraftarbeid i sitt daglige virke.

Anstendig arbeid, arbeidsvilkår og likestilling

Vi er tilhenger av 3-partssamarbeidet i Norge og har tariffavtaler. Ved arbeidskraft, skal innleid personell ha samme vilkår som egne ansatte. Vi jobber for at flere kvinnelige lærlinger, elektriker og teknikere skal bli ansatt i firmaet for å oppnå bedre kjønnsbalanse i bedriften.

Bærekraftige leveranser og partnerskap

Vi jobber for å redusere avfall fra alle leveranser vi gjør, og leverer – alene eller sammen med partnere:

  • ladetilkoblinger for elbiler
  • bussladesystemer
  • solcelleanlegg
  • systemer for energieffektivisering

Bred internkommunikasjon

For å lykkes med vårt bærekraftarbeid, kreves ryddig, lett tilgjengelig og gjennomtenkt kommunikasjon internt i organisasjonen. Informasjon gis gjennom e-post, Facebook-sider, egne nettsider, infoskjermer samt i interne møter og arrangementer.

Åpenhetsloven

Ingeniør Ivar Pettersen AS er opptatt av at selskapet skal drives ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres løpende og redegjørelse publiseres på virksomhetens nettsider innen 30.06. hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Videre skal informasjonsplikten overholdes i tråd med selskapets «Rutine for håndtering av innsynsbegjæringer iht Åpenhetsloven».

Aktivitets- og redegjørelsesrapport

Se vår aktivitets- og redegjørelsesrapport (PDF)

Miljøfyrtårn

Vi bruker Miljøfyrtårn som verktøy for å måle og dokumentere vårt miljøarbeid. Klima- og Miljørapportene for 2021 kan leses her;

Klima- og miljørapport 2021 Hovedkontor;

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/139989

Klima- og miljørapport 2021 Sandefjord;

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/142843

Klima- og miljørapport 2021 Moss;

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/142857

Klima- og miljørapport 2021 Oslo;

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/142858

 

 

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!