TEGGWeb

Innlogging for brukere i TEGGWeb.

Logg inn på TEGGWeb

Boligmappa

Dokumentasjon for privatpersoner.

Gå til boligmappa.no

Dine dokumenter

Logg inn for å se dine dokumenter.

Logg inn
Årskontroll brannalarmanlegg

Årskontroll av brannalarmanlegg


Hva trenger du?

Alle automatiske brannalarmanlegg skal ha årlig kontroll i hht NS3960. Kontrollen skal utføres av kompetent foretak, som kan dokumentere nødvendig kompetanse og tilgang til dokumentasjon og systemkunnskap.

Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende samt risiko og bruk av brannobjektet.

 

Krav til brannalarmanlegg

Firma som kontrollerer må påse at:

  • Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk
  • Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger/preaksepterte løsninger (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisinger med flere), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende).
  • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til eventuelle bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning og så videre
  • Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (for eksempel talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg).
  • Tidligere påtalte feil er rettet.
  • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken.

Husk at funksjonsprøving kommer i tillegg!

 

Få en kontroll på ditt brannalarmanlegg

Ingeniør Ivar Pettersen AS har kompetanse og lisenser på flere av de mest kjente og brukte brannalarm systemer på markedet. Våre montører tar seg av den fysiske installasjonen, og avhengig av systemene, programmerer og idriftsetter vi anlegget. Vi utfører videre lovpålagt årskontroll.

Vi har sentral godkjenning innenfor tiltaksklasse 3 for brannalarm og nødlys. I tillegg har vi FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon og service av brannalarm. Vi leverer løsninger for alle typer næringsbygg, borettslag/sameier mm.
Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!