TEGGWeb

Innlogging for brukere i TEGGWeb.

Logg inn på TEGGWeb

Boligmappa

Dokumentasjon for privatpersoner.

Gå til boligmappa.no

Dine dokumenter

Logg inn for å se dine dokumenter.

Logg inn

Bærekraftslaboratoriet®

I våre strategier uttrykker vi sterkt at vi er etterrettelige og holder kvalitet i våre leveranser høyt. For å oppnå dette over tid, jobber vi med kunnskapsutvikling hos de ansatte.

Bærekraftslaboratoriet® gir et kontinuerlig løft for god utvikling av vår evne til å tilby gode, moderne og bærekraftige løsninger og være vårt innovasjonssenter for nye tjenester og effektivisering av vår prosjektgjennomføring.

 

Bruk og aktiviteter

Bærekraftslaboratoriet® brukes som et innovasjonssenter både for teknikk- og personutvikling. Våre daglige leveranser baseres på en intensiv kombinasjon av teknisk kunnskap, logistikk og teknologi. Disse ingrediensene endrer seg uavlatelig, men ikke i takt og derfor er det nødvending med stadig hyppigere oppdateringer og utsjekk på hvor vi står kompetansemessig.

Bærekraftslaboratoriet® brukes som kurssenter for etterutdanning, kundeseminarer, gruppe- og avdelingssamlinger og idéutviklingssenter.

Test- og laboratoriebenker

Vi bruker Bærekraftslaboratoriet® til uttesting av utstyr før vi bruker det i prosjekter og leveranser. Målet er å finne den riktige balansen mellom pris og kvalitet på utstyr og materiell før det blir kjøpt inn og montert i mengder. Reklamasjoner og påfølgende fremdriftsutfordringer hindres ved et systematisk arbeid med dette. Kostnadene knyttet til dette temaet er betydelig og vi tror forhåndstesting reduserer disse.

Ved å trene på koblingsteknikk og å finne ut av måter for effektiv montasje av utstyr før det er på byggeplass eller ute hos kunde, gjør at tryggheten hos elektriker forsterkes, unødig tid går tapt og antall feil reduseres til et minimum.

Vi tester også defekt utstyr noen tilfeller, slik at kunnskap om hva som kan gå feil opparbeides over tid.

Bærekraftslaboratoriet® blir brukt til sjekk av ny teknologi og danner et miljø for idéer for hvordan teknologiske nyvinninger kan anvendes i våre leveranser. Gjennom dette arbeidet testes utstyr og gir stimulans til innovasjon og utvikling.

Innredning og utstyr

Bærekraftslaboratoriet® består av testbenker, måleinstrumenter og elektrolabutstyr, alt knyttet mot moderne IT-utstyr, PC-er og tilsvarende for gode muligheter for dokumentering, spesifikasjonsutforming og beskrivelser til både leverandører, prosjektledere, elektrikere og samarbeidspartnere.

Vi har satt opp klasseromsmøblering som i et amfi der læring og aktiv deltagelse er inspirerende og effektivt. Arealene som er til rådighet gir plass, lys og luft til klartenkthet og nytenkning. Flere store skjermer, sammen med gode lyd-, bilde- og tilkoblingsmuligheter, gir gode muligheter for oversiktlig lære- og presentasjonssituasjoner.

Glassvegger for innovasjons- og andre notater sammen med hensiktsmessige grupperom gjør at konsentrert arbeid i mindre grupper også er tatt hensyn til.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!