TeggWeb

Innlogging for brukere i TeggWeb.

Logg inn på TeggWeb

Boligmappa

Dokumentasjon for privatpersoner.

Gå til boligmappa.no

Dine dokumenter

Logg inn for å se dine dokumenter.

Logg inn

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Ingeniør Pettersen AS samler inn og behandler personopplysninger. (Sist oppdatert: 17. desember 2021)

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med  Ingeniør Pettersen AS, i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 Ingeniør Pettersen AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Ingeniør Pettersen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer  Ingeniør Pettersen AS opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

  • Bruk av nettsiden

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. For å behandle en supportsak eller henvendelse tar vi være på firmanavn, navn, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg

  • Nyhetsbrev pr. e-post

Ved registrering av e-postadressen din for å motta nyhetsbrev lagrer vi epostadresse, ip-adresse samt din aktivitet i nyhetsbrevene vi sender ut. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Du melder deg av ved å klikke på «Meld meg av» i bunnen av e-postene som sendes ut. Alternativt kan du gi beskjed til oss på post@pettersen.no (husk å opplyse om e-postadressen du ønsker å ha fjernet)

  • Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold

Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold med  Ingeniør Pettersen AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson(er), e-postadresse, adresse, telefonnummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

  • Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring. Her kan du se en over informasjonskapsler som brukes på eikervekst.no.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. Vi bruker også CookieBot til å administrere cookies på nettsiden. Disse kan du velge å skru av eller på basert på dine ønsker. 

3. Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Ingeniør Pettersen AS som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Ingeniør Pettersen AS, med mindre vi har et samtykke fra deg til det

Ingeniør Pettersen AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

  • Facebook – Leverandør av digitale tjenester
  • Google – Leverandør av digitale tjenester

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Ingeniør Pettersen AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Ingeniør Pettersen AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • Facebook – Leverandør av digitale tjenester
  • Google – Leverandør av digitale tjenester

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte «Privacy shield»-sertifiserte virksomheter.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Ingeniør Pettersen AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Ingeniør Pettersen AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Ingeniør Pettersen AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Ingeniør Pettersen AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Ingeniør Pettersen AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Ingeniør Pettersen AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen

Ingeniør Pettersen AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart Ingeniør Pettersen AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

12. Kontaktinformasjon

Har har spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@pettersen.no, telefon 32 21 21 21 eller sende brev til Ingeniør Pettersen AS,  Postboks 166,  3001 Drammen.

 

Ønsker du at Ingeniør Pettersen AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Ingeniør Pettersen AS, så ta kontakt med oss på e-post.

 

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!